Tábor - Záluží

Příměstská část

 

Statistické údaje do roku 1990

Počet obyvatel byl k roku 2006 cca 36 680, z toho ženy 18 996, v produkt. věku: 22 915, průměrný věk je 36 let, mladších 14 let je 16.7%, starších 60ti let je 17 %.

Celkový počet obyvatel i bytů neustále stoupá ve vlastním městě i v místních částech. (Výjimkou je pouze místní část Všechov, Zahrádka a Smyslov, kde je trend sestupný.)

Vývoj počtu domů 1930 1950 1970 1990 2006
Čekanice 144 168 189 210  
Čelkovice 114 149 139 141  
Hlinice 41 42 47 53  
Horky 49 83 108 123  
Klokoty 60 93 135 245  
Měšice 213 270 348 377  
Náchod 46 54 54 69  
Smyslov 18 19 16 15  
Stoklasná Lhota 45 47 46 46  
Tábor 1584 2075 2205 2263  
Větrovy 41 50 58 68  
Všechov 12 12 9 3  
Zahrádka 14 48 12 10  
Záluží 42 50 53 53  
Zárybničná Lhota 46 62 65 86  
CELKEM 2469 3222 3484 3762 4481

Domů je celkem 4 481, z toho trvale obydlené 4 007

Vývoj počtu trvale obydlených bytů 1961 1970 1980 1990 2006
Čekanice 217 205 286 302  
Čelkovice 196 200 195 204  
Hlinice 44 47 55 58  
Horky 138 117 193 204  
Klokoty 188 174 666 746  
Měšice 373 403 485 512  
Náchod 61 57 78 83  
Smyslov - 18 20 24  
Stohlasná Lhota 49 46 45 49  
Tábor 6068 7142 8738 10851  
Větrovy - 59 73 81  
Všechov - 9 8 9  
Zahrádka - 12 11 13  
Záluží 76 56 64 68  
Zárybničná Lhota 61 67 107 114  
CELKEM 7471 8612 11024 13318 15093

Bytů je celkem 15 093, z toho trvale obydlené 13 887

Největší počet pracovních příležitostí je v terciární sféře (občanské vybavenosti).

Vývoj počtu obyvatel 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1990 2006
Čekanice 407 474 771 690 728 791 858 965  
Čelkovice 596 838 735 640 633 549 505 488  
Hlinice 281 293 233 188 191 152 179 187  
Horky 150 218 234 279 303 441 607 710  
Klokoty 380 393 410 464 601 612 2134 2193  
Měšice 593 839 1331 1240 1365 1475 1518 1686  
Náchod 210 233 291 240 232 228 263 229  
Smyslov 106 128 104 79 77 68 59 37  
Stoklasná Lhota 198 279 225 185 180 162 128 123  
Tábor 6717 10713 14250 18914 19433 21958 24817 28805  
Větrovy 163 194 218 200 218 221 234 269  
Všechov 99 86 71 46 39 25 18 16  
Zahrádka 104 100 76 47 52 44 41 40  
Záluží 146 168 222 227 223 215 192 199  
Zárybničná Lhota 189 209 254 257 253 240 314 301  
CELKEM 10339 15155 19425 23696 24528 27181 31867 36248 36680